ოთარ მაჩაიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 30 ივნისს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, გაიმართა ჩვენი კომპანიის უფროსი იურისტის, ოთარ მაჩაიძის სადისერტაციო ნაშრომის „უზრუნველყფის ღონისძიებების გამოყენების და ცნობა-აღსრულების პირობები საარბიტრაჟო წარმოებისას“ დაცვა. 

ოთარი სამი წლისგანმავლობაში, საქართველოსა და გერმანიაში (ჰამბურგი, მაქს-პლანკის შედარებითი და კერძო სამართლისინსტიტუტი) ახორციელებდა კვლევას ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორის გიორგი ცერცვაძის სამეცნიერო ხელმძღვანელობით.

ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის გუნდი ულოცავს ოთარს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოპოვებას და უსურვებს მას პროფესიულ წინსვლასა და წარმატებას!

2020-07-01 17:28:49

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტმა "ჯეი ენდ თი ქონსალთინგს" მადლობის სიგელი გადასცა

იხილეთ ვრცლად

კომერციულ მედიაციაში წარმომადგენლობის ეროვნული კონკურსი

იხილეთ ვრცლად

სამუშაო შეხვედრა მედიაციის შესახებ სამომავლო კანონთან დაკავშირებულ საკითხებზე

იხილეთ ვრცლად

მაჩვენე ყველა