ფასიანი ქაღალდები & ფინანსები

კომპანია „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის“ იურისტების გუნდი გთავაზობთ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზართან დაკავშირებულ იურიდიულ მომსახურებას. მომსახურება მოიცავს ფასიანი ქაღალდებისა და ფინანსების მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ეროვნული ბანკის, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და სხვა სახელმწიფო ორგანოების მიერ დადგენილ სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებულ რჩევებს. ჩვენი გამოცდილი გუნდი დახმარებას უწევს ღია სააქციო საზოგადოებებს, საინვესტიციო კომპანიებს, საბროკერო კომპანიებს ფასიანი ქაღალდების ბრუნვასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ საკითხებზე, მათ შორის, ადგილობრივი და საერთაშორისო ტრანზაქციები, კორპორაციული ფინანსები, პირველადი და მეორადი საჯარო შეთავაზება, აქციების განთავსება და სხვა.

2016-03-23 10:09:48

სახელშეკრულებო სამართალი

იხილეთ ვრცლად

საბანკო სამართალი

იხილეთ ვრცლად

სადაზღვევო სამართალი

იხილეთ ვრცლად

სატელეკომუნიკაციო სამართალი

იხილეთ ვრცლად

მაჩვენე ყველა